Lokale Regler

Lokale regler for Karup Å Golfklub:

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle/hvidmalede sten      Out of bounds

Gule pæle/fliser/maling             Vandhazard

Røde pæle/fliser/maling            Parallel vandhazard

Blå pæle/maling                       Areal under reparation

Blå pæle med sort top               Areal under reparation med spilleforbud

2. Alle gule, røde, blå og grønne pæle eller sten(afstandsmarkeringer), samt bænke, affaldsstativer og henvisningsskilte er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

3. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

(”Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).” Sten er defineret som løse naturgenstande, og når en spillers bold er i en hazard, må en sten, der ligger i eller berører hazarden, ikke berøres eller flyttes (Regel 13-4). Sten i bunkers kan imidlertid være til fare for spillere (en spiller kunne blive skadet af en sten ramt af spillerens kølle i et forsøg på at spille bolden), og de kan være til gene for ordentligt spil.)

4. Teestedet, for henholdsvis rød og gul teested, afgrænses af grøn måtte på begge teesteder. Der gøres opmærksom på regel 11-4 og 11-5.

11-4. Spil fra et sted uden for teestedets grænser,

a. Hulspil: Hvis en spiller, når han starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedets grænser, er der ingen straf, men modstanderen kan med det samme forlange, at han annullerer dette slag og spiller en bold fra et sted inden for teestedets grænser.

b. Slagspil: Hvis en slagspiller, når han starter på et hul, spiller en bold fra et sted uden for teestedetsgrænser, pådrager han sig to straffeslag og skal derefter spille en bold fra et sted inden forteestedets grænser. Hvis slagspilleren udfører et slag fra det næste teested uden først at rette sin fejl eller, såfremt det drejer sig om det sidste hul på runden, forlader greenen uden først at bekendtgøre sin hensigt om at rette sin fejl, bliver han diskvalificeret. Slaget fra et sted uden for teestedets grænser og alle slagspillerens efterfølgende slag på hullet, før han retter sin fejl, tæller ikke med i hans score.

11-5. Spil fra forkert teested

(Bestemmelserne i Regel 11-4 gælder.)

5. For alt spil på banen, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Midlertidig lokalregl.
Der må lægges på indenfor et scorecard(dog ikke nærmere end flaget), hvis man ligger i waste(ørken)områderne på hullerne 1, 2, 5, 6 og 9

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul;

Slagspil: to straffeslag.


 

 

Tak til sponsorer

 • jn-biler.jpg
 • BSJ-logo.jpg
 • frisko.jpg
 • hessellund-so-camping.jpg
 • kolvraa_tomrer.jpg
 • serritslev.jpg
 • XL_Sunds3.jpg
 • karup-kartoffel.jpg
 • aulum-vin.jpg
 • OBH.jpg
 • golfexperten.jpg
 • karup-fodterapi.jpg
 • hotel-karup.png
 • j_chr_koldkur.gif
 • carl-nexo.jpg
 • handelsbanken.jpg