best golf equipment207

Midlertidig lokalregel

Grundet vore fairways ikke er i den bedste forfatning, vil bestyrelsen gerne skåne fairways til og med foråret 2020.

Derfor SKAL/må der lægges op på fairways indenfor et scorekort.

HUSK også at du retter nedslagsmærker op på vore greens. TAK.

God Tur på vores bane.
Bestyrelsen.